בסייעתא דשמיא

אריבער150,000

ערליי קאמבינאציעס אוועילעבל

 פאר אלע סארטן צעטלעך און שול מודעות
!וואס איר דארפט נוצן יעדן טאג

זעט מער

וואס איז טבלא?אייער מודעה, אין
.געציילטע מינוטן

ערצייגט אייערע שול מודעות אין בלויז עטליכע
מינוטן. שפארט אייך צייט, געלט, און איבריגע
.קאפ-וויי מיט אונזער פרישער טבלא סיסטעם

ליינט אדורך דעם טבלא בראשור פאר
פונקטליכע און דעטאלירטע אינפארמאציע

?וואס איז טבלא,ס׳איז נייע צייטן
!כאפ זיך מיט

.טבלא איז געאייגנט פאר יעדן שמש אדער גבאי ביהמ״ד
וועלט אויס אייער חודש׳ליכער פלאן, און הייבט אן
!דעזיינען אייערע מודעות יעצט

אין  מער פארנומענער חדשים (צום ביישפיל א שמחה אין די קהילה) קען מען אייביג צולייגן פאר א מינימאלער אפצאל
אזוי אויך איז דא א אפציע פון איינמאליגע צעטלעך

COMING IN APRIL

עקסטער
קאסטומעזעישן

,אויב האט איר מער ספעציפישע תיקונים, למשל א געוויסע פאנט
סייז, אדער איר ווילט צולייגן עטליכע פאראגראפן, קענט איר
שטענדיג רעקוועסטן פאר א ‘עקסטער קאסטומעזעישן׳ ווי אונזער
שטאב פון דעזיינערס וועלן עס קאסטומייזן פאר אייך, און איר
באקומט עס ביז 24 שעה, פאר בלויז $35 פער מודעה

17

מראשי עסקני חצר הקודש (מאך דאס ריזיג)

36

שרייב אונטער הנהלת ביהמ"ד שרייב אונטער הנהלת ביהמ"ד
הנהלת התאחדות אברכים
הנהלת הכוללים
הנהלת חברה קדישא
הנהלת ועד חתונה תקנות
הנהלת ועד קרן הבנין

845

דאס איז א ישר כח פאר צוויי ברודער
מאך עס זייט ביי זייט

2

טויש דאס צו מער א ערענסטע פאנט

2) און לייג אריין אונזער לאגא דא אויפן
צעטל, בייגעלייגט א PNG פיל פון די לאגא